NGHIỆP ĐOÀN ĐẾN LÀM VIỆC TRỰC TIẾP TẠI CÔNG TY

Ngày 27/09/2022, Nghiệp đoàn đến gặp gỡ và tham quan cơ sở đào tạo của công ty GMAS tại TP HCM.
Gặp gỡ giao lưu với các bạn học sinh đã và đang học tập văn hóa tiếng nói để chuẩn bị hành trang sang Nhật

Gặp gỡ giao lưu với học sinh GMAS tại các lớp học


Thăm KTX, nơi ở và sinh hoạt của học sinh

BÀI VIẾT LIÊN QUAN