Thông báo tuyển tiếp viên hàng không hãng Emirates Airline

THÔNG BÁO TUYỂN TIẾP VIÊN HÀNG KHÔNG EMIRATES AIRLINE CÁC ĐỢT TUYỂN DỤNG

(Thông tin các đợt tuyển dụng được cập nhật liên tục trong thông báo này)

caucassian tcm401 3763881

Đợt

Vị trí

Ngày PVCT

Final intervew

Tình trạng

Danh sách PVCT

Đợt 14

Cabin Crew

04/04/2015

05-06/04/2015

tzeeniewheenie red green ok not ok icons 1

Đợt 15

Cabin Crew

06/06/2015

07-08/06/2015

tzeeniewheenie red green ok not ok icons 1

xem danh sách

Đợt 16 Cabin Crew 05/09/2015 06-07/09/2015

tzeeniewheenie red green ok not ok icons 1

xem danh sáchDownload PFG file

BÀI VIẾT LIÊN QUAN