NẮM NHU CẦU VIỆC LÀM HÀNH CHÍNH TẠI ÚC LCB 68,000AUD/ year

ĐƠN HÀNG KỸ XƯ XÂY DỰNG – CÔNG VIỆC HÀNH CHÍNH TẠI ÚC LCB 68,000AUD/ year

  1. Job position / Vị trí công việc

– Administration / Hành chính

  1. Request / Yêu cầu

– Highly experienced in administration of construction projects, 3+ years/ Có hơn 3 năm kinh nghiệm điều hành/ quản lý các dự án xây dựng.

– Fluent and effective communication in English. ILTES of 5 – 6 (English language proficiency)/ / T iếng Anh giao tiếp lưu loát. Điểm ILTES từ 5.0 – 6.0

– No specific qualifications are mandatory although general training or certificate 4 in business administration or similar & d irect experience very advantageous/ Không bắt buộc bằng cấp cụ thể nào nhưng đào tạo tổng hợp hoặc có chứng chỉ 4 về quản trị kinh doanh hoặc có kinh nghiệm thực tế là điểm cộng

– Experience in document control and relevant software highly desirable/ Có kinh nghiệm sử dụng thành thạo tài liệu và phần mềm liên quan. e. Document control software includes Procore/ Có thể sử dụng p hần mềm kiểm soát tài liệu Procore

  1. Apply Now:

GLOBAL MANPOWER SEVICES JOINT STOCK COMPANY

Head office: 50 Sam Son St., Ward 4, Tan Binh Dist., Ho Chi Minh City.

Hotline: 0987 388 389

E-Mail: info@gmas.com.vn

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

!!!

error: Content is protected !!