Thư ngỏ: Kính mời : Quý giáo viên Nhật ngữ người Nhật dành thời gian đến GMAS giảng dạy

GLOBAL MANPOWER SEVICES JOINT STOCK COMPANY

Thư ngỏ

Kính gửi : Qúy giáo viên Nhật ngữ người Nhật đang công tác hoặc có lịch đến Tp Hồ Chí Minh công tác, học tập, du lịch.

Trước bối cảnh các công ty sản xuất thương mại Nhật Bản đầu tư vào Việt Nam ngày một nhiều, cùng với nhu cầu đi Nhật Bản lao động và học tập, dẫn đến khuynh hướng học Nhật ngữ của người Việt tăng lên. Do đó, để đáp ứng nhu cầu cũng như chất lượng, trên tinh thần cùng giao lưu, học hỏi, và trau dồi kinh nghiệm giảng dạy Nhật ngữ, GMAS xin gửi lời mời đến các giáo viên đang công tác hoặc có lịch đến Tp Hồ Chính Minh công tác, học tập, du lịch,… dành thời gian đến GMAS giảng dạy theo hình thức tình nguyện viên.

Thời gian mời: quanh năm

Thời gian buổi học: sáng 8h -12h,  chiều 13h – 17h

Số buổi dạy: Theo lịch của tình nguyện viên

 

Trân trọng

拝啓暑いの候、ますます御清栄のこと存じます。いつもお引き立て贈り、誠にありがとうございます。

日本からベトナムへ進出する生産、貿易などの会社が増え、日本へ働きや学習などで行くベトナム人も多くなり、日本語を勉強したいベトナム人が増えています。その要求に応えるためGMASは日々日本語の教え方が向上しています。日本語の教え方を「交流・経験を積む」の精神で、ホーチミン市で働いている日本語の先生又は仕事、学習、旅行などでホーチミンに来る予定がある日本語の先生をGMASへ招待したいと思います。先生方の時間を頂き、GMASでポランティアとして日本語を教えながら教え方が向上したい先生方が大歓迎です。

招待期間:年中

勉強時間:午前8時 ~ 12時  、午後13時 ~ 17時

 

敬具

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

!!!

error: Content is protected !!