ĐOÀN LÃNH SỰ QUÁN, LÃNH SỰ DANH DỰ TẠI TP. HỒ CHÍ MINH ĐẾN THĂM VÀ LÀM VIỆC TẠI TỈNH GIALAI (21-23/4/2022)

ĐOÀN LÃNH SỰ QUÁN, LÃNH SỰ DANH DỰ TẠI TP. HỒ CHÍ MINH ĐẾN THĂM VÀ LÀM VIỆC TẠI TỈNH GIALAI (21-23/4/2022)

Một số hình ảnh của chuyến du xuân 2022 tại tỉnh Gialai

z3362684406840 da8fab642186efa02039d00a9d1a73d4z3360008004785 a99420b875a1fb6eb6586971a717218cz3360008335918 bb973f67513415a4db88f97bd005862az3362635089635 e647ef542b4763b994ceac5815dc0978z3359327643786 0977cf1c220c3ee8f8c4dace19a6970dz3362631405337 26494961471342aa553f60805294ff3cz3363054398384 482fba4126d98fc5b08d435c61a3f279z3363052332917 919e25ae8886f91e7af0f1bd9ce8bbc2Download PFG file

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

!!!

error: Content is protected !!