Công văn số 1083/QLLĐNN-KHTC của Cục Quản lý lao động ngoài nước

Công văn số 1083/QLLĐNN-KHTC, ngày 03-08-2012 hướng dẫn thực hiện dự án “Hỗ trợ đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng” năm 2012.

Đơn vị quan tâm có thể tải Phụ Lục 01 ban hành kèm Công văn số 1083/QLLĐNN-KHTC tại đây

scan0001(4)

scan0002(6)

scan00035Download PFG file

BÀI VIẾT LIÊN QUAN