Kết quả thi Chứng chỉ năng lực tiếng Nhật N4 của các thực tập sinh đào tạo tại GMAS thi đậu kết quả ngày 10/4/2016

Kết quả thi N4 của Thực tập sinh đào tạo tại GMAS:

nguyenhuyentrang1 001

nguyenhuyentrang2 001

phamvantuyen1 001

phamvantuyen2 001

thaivantoan1 001

thaivantoan2 001

tranphihung1 001tranphihung2 001

trantrungtoan1 001

trantrungtoan2 001nguyendinhquan 001

nguyendinhquan2 001

phamthanhhang 001phamthanhhang2 001

vothithuyduong2 001Download PFG file

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

!!!

error: Content is protected !!