Bảng chữ cái Katakana

Chào các bạn

Tiếng Nhật có 3 loại chữ viết: Hiragana, Katakana, và Kanji. Hiragana và Katakana là loại chữ biểu âm, mỗi chữ biểu thị một âm tiết. Hãy học các chữ cái tiếng Nhật! Đây là bước đầu tiên để đọc và viết tiếng Nhật.

katakana vietnamese 001

katakana vietnamese 002

katakana vietnamese 003Download PFG file

BÀI VIẾT LIÊN QUAN