Lời giới thiệu về các văn bản pháp luật liên quan tới hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài

Nhằm giúp cán bộ chuyên trách của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài. Công ty Cổ phần dịch vụ nhân lực Toàn Cầu ( GMAS ) nhã ý tập hợp, hệ thống hoá 23 văn bản Pháp luật hiện hành ( tính tới thời điểm 31/12/2007 ) có liên quan tới lĩnh vực hoạt động dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài, nhằm giúp cán bộ nghiệp vụ của doanh nghiệp XKLĐ và mọi người có nhu cầu quan tâm tìm hiểu, dễ tra cứu văn bản chính sách pháp luật liên quan tới hoạt động trong lĩnh vực này, bắt đầu từ Luật số 72/2006/QH11 nói trên.

LỜI GIỚI THIỆU

Công ty Cổ phần Dịch vụ Nhân lực Toàn Cầu ( GMAS )

Chúng tôi xin được gửi lời chào tới các đồng nghiệp và quý bạn đọc
Hoạt động dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài ( Còn gọi là xuất khẩu lao động, viết tắt XKLĐ ) của các doanh nghiệp kể từ 01/7/2007 trở đi được điều chỉnh bởi Bộ Luật về “ NGƯỜI LAO ĐỘNG VIỆT NAM ĐI LÀM VIỆC Ở NƯỚC NGOÀI THEO HỢP ĐỒNG ” còn gọi là Luật số 72/2006/QH11, được Quốc hội Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá 11, kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 29/11/2006. Sau khi bộ luật có hiệu lực, hàng loạt các văn bản của Chính phủ, của Thủ tướng, các Bộ, Ngành Trung ương ra đời nhằm hướng dẫn các đối tượng điều chỉnh của Luật nắm vững nội dung, yêu cầu, quyền và trách nhiệm của mình khi tiếp cận triển khai thi hành Luật.
Nhằm giúp cán bộ chuyên trách của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài. Công ty Cổ phần dịch vụ nhân lực Toàn Cầu ( GMAS ) nhã ý tập hợp, hệ thống hoá 23 văn bản Pháp luật hiện hành ( tính tới thời điểm 31/12/2007 ) có liên quan tới lĩnh vực hoạt động dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài, nhằm giúp cán bộ nghiệp vụ của doanh nghiệp XKLĐ và mọi người có nhu cầu quan tâm tìm hiểu, dễ tra cứu văn bản chính sách pháp luật liên quan tới hoạt động trong lĩnh vực này, bắt đầu từ Luật số 72/2006/QH11 nói trên.
Tuy nhiên, sau khi luật 72/2006/QH11 có hiệu lực từ 01/7/2007 cho tới nay. Một số vấn đề liên quan tới hoạt động đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài nhưng chưa hoặc không được các Bộ, Ngành của Trung ương ban hành văn bản thay thế, do vậy còn một số vấn đề liên quan tới lĩnh vực này vẫn được bảo lưu áp dụng cho tới khi có văn bản mới thay thế như: Quy định mức phí môi giới áp dụng cho một số thị trường; Mức học phí, lệ phí đào tạo cho người đi XKLĐ; Chế độ cho vay đi XKLĐ; Về quản lý lao động làm việc ở nước ngoài; Hướng dẫn khám và chứng nhận sức khoẻ cho người lao động đi làm việc ở nước ngoài . . . Do vậy trong tập hệ thống hoá các văn bản pháp luật này, có văn bản hướng dẫn ban hành sau thời điểm ban hành luật, có văn bản ban hành trước thời điểm ban hành luật nhưng còn áp dụng chúng tôi cũng sưu tầm và sắp xếp đưa vào tập tài liệu này.
Do việc sưu tầm, tập hợp, sắp xếp, in ấn văn bản tài liệu còn dựa vào kinh nghiệm, cảm tính, không chuyên nghiệp với mục đích phục vụ nội bộ nên trong quá trình tập hợp văn bản có thể còn thiếu, sắp xếp chưa hợp lý, khâu in và đóng tập chưa tốt mong được các đồng nghiệp thông cảm góp ý, sưu tầm bổ sung văn bản mới cho hoàn chỉnh nhằm phục vụ các đồng nghiệp và những người quan tâm một cách tốt hơn.
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ NHÂN LỰC TOÀN CẦU
Tháng 04/2008
Địa chỉ: 50, Sầm Sơn, Phường 4, Q. Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: 08 54490 805 & 08 54252 674; Fax: 08 38428 879 & 4281 860


Download PFG file

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

!!!

error: Content is protected !!