THÔNG BÁO VỀ VIỆC THAY ĐỔI TRỤ SỞ CHÍNH CỦA CÔNG TY GMAS

Kính gửi: QUÍ ĐỐI TÁC, KHÁCH HÀNG 

  • Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2020
  • Căn cứ giấy chứng nhận đăng doanh nghiệp số: 0305385957 do phòng Đăng kinh doanh Sở kế hoạch đầu TP. Hồ Chí Minh, cấp lần đầu ngày 13/12/2007. Đăng thay đổi lần thứ 12 ngày 03/07/2024

Công ty CP Dịch vụ Nhân lực Toàn Cầu (Tên viết tắt: GMAS JSC), xin trân trọng thông báo đến các quí đối tác, khách hàng người lao động, về việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty kể từ ngày 03/07/2024 như sau

Địa chỉ : Số 50 Sầm Sơn, phường 4,Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh

 

1.Địa chỉ trụ sở chính hoạt động của Công ty GMAS hiện nay

  • 2/83 PHAN THÚC DUYỆN, PHƯỜNG 4, QUẬN TÂN BÌNH, TP. HỒ CHÍ MINH
  • Điện thoại: 028 3842 8879 ; Hotline: 0987 388 389 
  • Email: info@gmas.com.vn; Website: www.gmas.com.vn

2. Địa chỉ Trung tâm đào tạo bồi dưỡng lao động xuất khẩu

  • 2/7 PHAN THÚC DUYỆN, PHƯỜNG 4, QUẬN TÂN BÌNH, TP. HỒ CHÍ MINH

Thông báo này, được thông báo cho công văn thư gửi đi cho quí đối tác, khách hàng của Công ty GMAS, mọi hoạt động khác của doanh nghiệp không sự thay đổi. Chúng tôi hy vọng nhận được sự hỗ trợ, hợp tác tốt hơn trong thời gian tiếp theo

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

!!!

error: Content is protected !!