Thường trực Tỉnh ủy tiếp Đoàn Lãnh sự quán tại Thành phố Hồ Chí Minh thăm, chào xã giao

Thường trực Tỉnh ủy tiếp Đoàn Lãnh sự quán tại Thành phố Hồ Chí Minh thăm, chào xã giao – Truyền hình Gia Lai

thuongtr2 768x428 1

http://gialaitv.vn/tin-tuc/tin-dia-phuong/thuong-truc-tinh-uy-tiep-doan-lanh-su-quan-tai-thanh-pho-ho-chi-minh-tham-chao-xa-giao/Download PFG file

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

!!!

error: Content is protected !!