CHÍNH THỨC HUỶ BỎ CHƯƠNG TRÌNH THỰC TẬP SINH VÀ CHUYỂN THÀNH”ĐÀO TẠO KỸ NĂNG” (“育成技能”)

LUONG

Chuyên mục Cập Nhật Tin Tức

  • Chính Phủ Nhật Bản đã chính thức quê duyệt: CHÍNH THỨC HUỶ BỎ CHƯƠNG TRÌNH THỰC TẬP SINH VÀ CHUYỂN THÀNH”ĐÀO TẠO KỸ NĂNG” (“育成技能”)

Một số điểm quan trọng như sau:

  • TTS làm đủ 1 năm ở cty cũ và thi đỗ chuyển giai đoạn + tiếng Nhật N5 hoặc A1 THÌ ĐƯỢC GIA HẠN TIẾP HỢP ĐỒNG + CŨNG CÓ QUYỀN CHUYỂN CTY KHÁC CÙNG NHÓM NGÀNH NGHỀ.

TRƯỜNG HỢP KHÔNG ĐỖ KỸ NĂNG HOẶC TIẾNG (ĐIỀU KIỆN TRÊN) THI GIA HẠN TỐI ĐA 1 NĂM vẫn TẠI CÔNG TY CŨ để tiếp tục thi.

  • TTS làm trên 1 năm ở cty cũ và thi đỗ chuyển giai đoạn + tiếng Nhật N4 hoặc A2 + thi đỗ senmonkyu /hoặc chứng chỉ gino.

ĐƯỢC PHÉP CHUYỂN THẲNG LÊN TOKUTEIGINO 1 với ngành nghề có chứng chỉ.

Chú ý: TRƯỚC KHI NHẬP CẢNH (TRƯỚC KHI BẮT ĐẦU LÀM VIỆC) YÊU CẦU TIẾNG NHẬT ĐẠT A1/hoặc N5/ hoặc “ĐƯỢC ĐÀO TẠO KHOÁ HỌC TƯƠNG ĐƯƠNG”
BÀI VIẾT LIÊN QUAN

!!!

error: Content is protected !!